Rechter erg mild voor All Options van Allard Jakobs in geschil met fiscus (storten hoeft niet)

Kent u Allard Jakobs nog? Nee? Jammer. Deze markante optiehandelaar verdiende met All Options eens € 200 miljoen tijdens de lunch, door met call opties long te gaan op een Duitse chemietoko. Slim, die stond op het punt om een superdividend uit te keren, wat nogal gunstig is voor de prijs van de optie. Had geen enkele concurrent gezien, Allard wel. Toch ging het mis. 

De winst werd in een vennootschap geboekt die in warmer oorden is gesitueerd, op papier dan. Dat alles om de winstbelasting laag te houden, dat moge duidelijk zijn. De Belastingdienst was het daar niet mee eens en wilde dat het Nederlandse tarief van 25 procent zou gelden, in plaats van de 5 procent van de Antillen. Immers, de leiding van de bv zit gewoon op de gracht, niet aan het strand. Dat scheelt nogal: € 50 miljoen in plaats van € 10 miljoen. Daar is jarenlang over geprocedeerd en vandaag was er dan een uitspraak. Leest u punten 3.1 tot 4.3 eerst als u alles wilt weten over de optieconstructie, het is een licht technisch en gedetailleerd verhaal. Voor de juridische kant van het verhaal maakt het niet zoveel uit.

Die uitspraak zelf is nogal cryptisch. Niet alleen zou deze een scriptie-onderwerp kunnen zijn bij zowel financiering als fiscaal recht, om de privacy van de betrokkenen te beschermen zijn niet alleen de namen afgeschermd, dat geldt ook voor bedrijven en bedragen. Probeert u maar eens chocolande te maken van '[GETUIGE D] meldt dat [GEDAAGDE A] van mening was dat [BEDRAG X]' etc. 

Uit de uitspraak kunnen we opmaken dat de rechter van mening is dat twee derde van de winst in Nederland moet vallen, en een derde in Curaçao. Er is ook wettelijke rente ingecalculeerd en All Options liet zelfs een deel van het dividend van het chemiebedrijf in de deelnemingsvrijstelling vallen, volgens de optiehandelaar was dat gegeven het belang redelijk. Nu weten we dus niet welk bedrag All Options uiteindelijk moet aftikken, want dat is onzichtbaar gemaakt. Wij hebben het donkerbruine vermoeden dat het om € 36,8 miljoen gaat. 

Omdat we niks beters te doen hebben, knutselden we deze Excel in elkaar met de effectieve belastingdruk van Jakobs. Elke euro die volgens het Nederlandse tarief wordt belast, valt niet onder het vriendelijker regime van Curaçao.

Anders gezegd: het bedrag op de blauwe brief van Jakobs is een lineaire functie van het Nederlandse deel, die natuurlijk oploopt naarmate het percentage groter is. In grafiekvorm ziet dat er zo uit, in miljoenen (overal opklik voor groot). 

Als we inderdaad uitgaan van een Nederlands deel van twee derde, betaalt Jakobs € 36,8 miljoen. We zetten het label bij twee derde er alvast bij, want dat bedrag komen we ook ergens anders tegen. 

Omdat All Options al jaren aan het procederen is, heeft de optiehandelaar in 2012 al afgesproken een borg te betalen aan de fiscus. De kosten daarvan zijn toen in de resultatenrekening opgenomen, zo gaan die dingen. Het betrof een bedrag van dik € 30 miljoen, wat vrij ver naar rechts ligt op de grafiek. Kennelijk gingen beide partijen al uit van een uitkomst die in zijn geheel genomen niet heel gunstig voor All Options zou uitpakken. 

Er zit nog wat rente bij, net als een voorziening voor wat andere kosten. De daadwerkelijke 'cash transfer' bedroeg destijds € 36,8 miljoen. Waar hebben we dat bedrag eerder gezien?

Eigenlijk moeten we de grafiek dus aanpassen. Het bedrag dat All Options moet storten is gelijk aan het bedrag van de uitspraak in 2017, die dus afhangt van het oordeel van de rechter: voor welk deel van de winst moet het Nederlandse tarief gelden? Dat bedrag moet gecorrigeerd worden voor de reeds verrichte betaling. Het zal u niet verbazen, bij een percentage van 67 procent is het effect van de uitspraak precies € 0 (met wat afrondingsverschillen natuurlijk). 

Volgens de zalmroze krant moest de fiscus 'door het stof', maar dat is toch niet de juiste omschrijving als All Options nu dan wel niks hoeft te betalen, maar dat dat lichtpuntje wel volgt op een overboeking van € 36,8 miljoen in 2012. Het is maar hoe je het bekijkt. 

All Options heeft een eigen vermogen van dik € 3 miljoen bij een balanstotaal van € 210 miljoen. Dat klinkt wat scheef maar een optiehandelaar heeft voor het grootste deel even grote bezittingen als schulden, deze worden tegelijk aangegaan. Het is alsof u met geleend geld een auto koopt om erop te speculeren, als u hem niet tegen een boom parkeert is er in principe geen probleem met die schuld. Wel is All Options erg verlieslatend en moet Jakobs geld terugstorten om het kantoor niet om te laten vallen. In dit tempo zit het bedrijf op het moment van schrijven met een negatief eigen vermogen. Had de rechter de vordering van de Belastingdienst helemaal toegewezen, dan had Jakobs All Options beter kunnen laten ploffen. 

Dat is niet nodig gebleken. De Belastingdienst heeft dus niet verloren van All Options, het is correcter om te noemen dat het volledig toewijzen van de vordering (dus honderd procent in Nederland) toch niet tot een hoger bedrag voor de fiscus had geleid. Deze uitspraak is dus een Salomonsoordeel.