Islamiseert Nederland inderdaad hard door die 230.000 moslims per jaar erbij? [3/4]

Door een complot van het partijkartel stromen er honderdduizenden moslims binnen, elk jaar opnieuw. Nederlanders dreigen vervangen te worden! Stop de islamiserende immigratie, dus we moeten snel uit de EU. Klinkt allemaal logisch toch?

pic.twitter.com/l0fp4FeIXI

— Geert Wilders (@geertwilderspvv) September 10, 2017

Kluspool
Vandaag deel drie in de migratiecijferbrij, omdát dit een cijferwebsite is. Hier deel een, veel plezier ermee. Samengevat: er is veel paniek vanwege de immigratie, die bedroeg in 2016 niet minder dan 230.000 zielen. Een partij in de Tweede Kamer weet te vertellen dat het aantal moslims met dat aantal groeit. Het is alleen een misverstand, want dit is immigratie zonder correctie voor emigratie, niet elke immigrant is een moslim (Duitsers en Polen zijn met afstand de grootste nieuwkomers) en de Syrische piek (20.000 mensen) zal net als bij eerdere oorlogen een tijdelijk karakter kennen, de daling is al ingezet. 

In deel twee keken we naar de relatie immigratie-EU. Nederland heeft geen grip meer op zijn grenzen, door de verdragen van Maastricht en Schengen. Was bepaald niet handig gedaan achteraf, maar een cultuurmarxistisch complot kunnen we het toch echt niet noemen. Omdat de ene migrant de andere niet is, heeft het dan ook geen zin om maar gewoon uit de EU te gaan. Daarmee houden we de klussende Pool tegen, maar de illegale Bengaal of Nigeriaan niet. Marokkaanse en Turkse Nederlanders in die discussie betrekken is helemaal zinloos. 

Deze mensen waren er al ruimschoots voor 'Schengen' en 'Maastricht', omdat onze eigen industrie goedkope arbeidskrachten zocht. Hun aanwezigheid staat dus helemaal los van de EU en een eventuele Nexit. Van Polen kunnen we dat weer niet zeggen, want de toename van immigratie van hen is duidelijk te relateren aan de toetreding van Polen tot de EU in 2004.

Hard baren
De reeks migratiecijfers van het CBS kunt u hier zelf downloaden. Omdat mensen op een hoop vegen dus onzinnige conclusies oplevert, trekken we de data uit elkaar en bespreken we elke groep op zich. Vandaag dus de (voormalige) gastarbeiders uit Turkije en Marokko. Worden we echt overspoeld door deze mensen, die ook nog eens als een malle baren? Wordt de autochtone Nederlander inderdaad vervangen door deze meervoudige tsunami?

Om een vinger achter die migratie te krijgen, moeten we onderscheid maken tussen immigratie, emigratie en het verschil, het saldo. Verder is de verdeling naar herkomstland niet gelijk aan de herkomst naar geboorteland. Een persoon kan via een ander land naar Nederland komen, zoals een Syrische asielzoeker die over Turks grongebied rijst. Naar herkomst is het een Turk, waardoor de oorlog in Syrië het beeld van de Turkse migratie weer vertroebelt. In de Kamer wordt hard gebrald over deze cijfers, maar niemand die deze nuance zag (opklik voor groot). Het gaat dus om het verschil tussen 3.700 en 7.400 migranten uit Turkije in hetzelfde jaar. 

#stopterror#stopislam pic.twitter.com/UPyMYA2Ovf

— Geert Wilders (@geertwilderspvv) August 23, 2017

Bij immigratie uit Turkije (straks Marokko) moeten we dus onderscheid maken tussen personen met een Nederlands paspoort, een Turks paspoort of dat van een ander land. Als de ambassadeur in dat land terugkeert, is dat geen islamisering van Nederland natuurlijk. Bij emigratie is dat ook zo: een vertrekkende Turk kan iemand zijn die zijn hele leven in Nederland heeft gewoond en een opleiding heeft genoten, of het is een geboren Turk die hier tijdelijk werkte en weer terugkeert. Opgeteld krijgen we dit beeld (opklikken maar).

Rita Verdonk
De lijn met het blokje is het saldo van alle vormen van immigratie en emigratie. Op dit moment proberen PVV en FvD stemmen te winnen met de stelling dat 'het partijkartel' niets doet tegen imimgratie. Dat is overduidelijk niet waar. Het was Rita Verdonk van de VVD die de inkomenstoets voor migranten uit Turkije (en Marokko) instelde. Wat u van haar vindt doet er even niet toe, het gaat om de duidelijk zichtbare trends. 

En let wel, een land met goede sociale voorzieningen kan geen oneindig open grenzen hebben, dat botst inderdaad. Alleen is iedereen het daar al over eens, want deze discussie is door Pim Fortuyn aangezwengeld en door Balkenende-I en -II met een restrictief immigratiebeleid beantwoord. Vlak na 2005 halveert het aantal Turkse nieuwkomers. Aanhangers van de vervangingstheorie mogen de laatste zin drie keer hardop herhalen. 

Om verschillende redenen stijgt de groep vertrekkers in alle categorieën Turkse Nederlanders terwijl de aanwas een dalende trend kent, waardoor het migratiesaldo in 2014 negatief is en blijft afnemen.

Turkentsunami
Of het goed is dat Turken (in de zes varianten) kennelijk vaker willen vertrekken dan blijven of komen is een discussie waard. Zo zitten er ook hier opgeleide vertrekkers bij en mensen die in Turkije van hun Nederlandse AOW of pensioen willen genieten. De wenselijk daarvan laten we even. Maar het staat als een paal boven water dat er géén sprake is van een tsunami van Turken. Het is gewoon niet zo. De enige reden waarom het aantal mensen dat vanuit Turkije naar Nederland komt, stijgt, heeft te maken met immigratie van mensen met andere paspoorten. En dat zijn vooral Syrische asielzoekers. 

Bij Somaliërs en Bosniërs hadden we gezien dat deze toename van de immigratie afhankelijk is van de veiligheidssituatie en na een paar jaar vaak volledig opdroogt. De stijging in het Turkse saldo die we na 2014 zien heeft alles te maken met de oorlog in Syrië en staat los van allerlei cultuurmarxistische complotten over de NPO of Vluchtelingenwerk

Vruchtbaarheid
Dan nog zou de bestaande groep Turken de Nederlanders kunnen vervangen, want die Nederlanders hebben al jaren een laag en verder dalend geboortecijfer. Moslims krijgen juist heel veel kindjes. Klopt dat? Nee. 

De vruchtbaarheid van een land bepaalt men door het gemiddelde aantal geboortes per vrouw over een bepaalde periode te meten, de Total Fertility Rate (TFR). Als de TFR op 2,1 staat, dan blijft een bevolking grofweg even groot. Een gewoon gezin met een vader en een moeder zal een jongetje en een meisje op aarde moeten zetten om een generatie later niet veranderd te zijn, wat neerkomt op gemiddeld twee kinderen per vrouw. Die 2,1 in plaats van precies 2,0 is nodig omdat mensen ziek worden of ongelukken krijgen, die 0,1 kind per vrouw compenseert vroege sterfte. 

Veel Europese landen hebben een TFR die onder 2,1 ligt en soms zelfs minder dan 1,0 is. Zo'n land gaat onherroepelijk krimpen, dat kan niet anders. De landen met de hoogste TFR zitten in Afrika, zo zal kampioen Niger deze eeuw van 20 miljoen naar 200 miljoen mensen gaan. Dat is totaal onhoudbaar, dus het is terecht dat we het hier over hebben. Maar omdat er veel moslims in Afrika wonen, bestaat het misverstand dat Turken en Marokkanen dan ook wel bijzonder veel kinderen krijgen. 

Laag geboortecijfer
Volgens data van het Turkse CBS is de TFR van Turkije dit jaar voor het eerst sinds de Eerste Wereldoorlog (bepaald geen fijne tijd voor Turkije) onder de 2,1 gedaald. Dat betekent dat 'een' populatie Turken op den duur ook minder kinderen krijgt. Als de aanwas van nieuwe Turken via migratie niet bestaat en het geboortecijfer van reeds aanwezige Turken ook nog eens daalt, dan kunnen we niet anders dan concluderen dan dat die vermeende 'tsunami' van deze moslims doelbewuste bangmakerij is om zeteltjes te scoren. 

Bij Marokkanen zien we hetzelfde beeld. Omdat Marokko niet grenst aan een land dat in oorlog is (al kan dat veranderen, als we naar de omstandigheden in Algerije kijken), heeft dit land die piek van 'doorvoermigranten' niet die Turkije wel heeft. De dalende trend is ook hier onomstotelijk aanwezig. Omdat het licht positieve saldo van Marokko (500) lager is dan het negatieve saldo van Turkije zonder Syriërs mee te rekenen (-1000), is het migratiesaldo van Turken en Marokkanen opgeteld negatief. Als het om deze groep nieuwkomers gaat heeft het dus geen zin om een vertrek uit de EU of een strenger migratiebeleid te eisen. Het eerste houdt geen verband met het onderwerp en het tweede is er al.

Integratieproblemen zijn er zeker, wie Amsterdam-West kent zal dat niet ontkennen. Aan de immigratie ligt het alleen niet en problemen los je niet op door erop los te fantaseren en mensen bang te maken met fake news. Als de autochtone bevolking overigens minder decadent zou zijn en gewoon die TFR van 2,1 vasthoudt is 'vervanging', door wie dan ook, sowieso onmogelijk. Het zou dus fijn zijn als dit soort discussies met de juiste cijfers en wat meer rust en redelijkheid zouden worden gevoerd. 

Maar goed, je moet wat om stemmen te winnen.